De VTL vriendjesdagen van 15 en 16 september waren zeer succesvol.  De aanwezige vriendjes waren zeer enthousiast, zowel voor G-volleybal als voor regulier volleybal.  Wij konden reeds een zestal nieuwe kindjes als lid inschrijven.  Wij wensen hen van harte welkom.  Dankjewel aan de trainers die door hun inzet en aanpak dit resultaat behaalden.  Dankjewel aan de Lichterveldse scholen die meehielpen aan de verdeling van de flyers.  Dankjewel aan onze secretaris Andy die hieronder zijn schouders heeft gezet om alles voor te bereiden en te coördineren.

foto's vriendjesdagen