Beste leden

Zoveel mogelijk meisjes en jongens uit Lichtervelde en de zeer nabije omgeving recruteren voor volleybal is één van de belangrijkste doelstellingen van VTL. Vooral de lokale jeugd een leuke (ploeg-)sport laten beleven om bijkomend onze sportieve toekomst met hen te verzekeren zijn de voornaamste drijfveren.

Daarom organiseert VTL op vrijdag 15 en zaterdag 16 september VRIENDJESDAGEN waarbij alle lagereschool- en eerstemiddelbaarkinderen (met en zonder beperking) uitgenodigd worden om de mooie volleybalsport te ontdekken. (zie folder hierbij). IEDEREEN is dus van harte welkom !

Wijhopenheelveelkinderentemogenontvangen. Wijdankeniedereenomhiervoorzoveelmogelijkreclamevoortemaken.